Sports Club

# Name Designation
1 Dr. Amit Mahajan Chairman
2 Dr. Prashant Kumar Member
3 Dr.Anidev Singh Member
4 Dr.Anurag Singh Member
5 Dr. Kapil Kumar Member