Sports Club

# Name Designation
1 Dr. Anuj Sharma Chairman
2 Dr. Sachin Agarawal Member
3 Dr.Baljit Kaur Member
4 Dr.Kapil Sharma Member
5 Dr. Ashok K Dewagan Member
6 SAS Officer Member