Cultural Club

Faculty Positions:

Position

Faculty

Coordinator Dr. Sandeep Kumar
Co-Coordinator Dr. Sahil

Student Positions:

 

Position

Student Name 

Roll Number

General Secretary Mdohammed Shadab Agwan 201210029
Deputy General Secretary Akash 211220003
Shridhar Gupta 211220051
Executive Member Devansh Jain 221310018
Himanshu Joshi 221210048
Sanjana 221210095
Kashika 221210057
Humera Firoz Khan 221310028
Shagun Trivedi 221220055
Komal 221220029
Abdul Arsh 221210002
Dhanishta Khanna 221220020
Kartik Siva Ram 211230033
Volunteers Krishal Prasad 231210061
Ishita Gupta 231210050
Utkarsh Yadav 231320027
Om Prakash Tiwari 231210081
Ann Maria Joy 231220012
Antriksha 231310006
Rayan Sharma 231220046
Devyani Rana 231212010
Samaksh P Golechha 231230052
Akshai Bravin 231210009
Arpit Singh Dhull 231310007
Aashish Nandan 231310002
Ishan Bhagat 221210051
Divay Jangir 221310022